İnternet Ortamındaki Eğitici Oyunlar Gerçekten Faydalı mı?

İnternetteki oyunların çocuklara etkisi açısından araştırmalar yapılmıştır. İlkokul öğrencileriyle yapılan bir araştırmada aşırıya kaçmamak kaydıyla eğitici bilgisayar oyunları oynayan çocuklarda belirli bilişsel alanlarda pozitif ve doğrudan ilişki tespit edilmiştir.

İnternet Ortamındaki Eğitici Oyunlar Gerçekten Faydalı mı?

İnternet Ortamındaki Eğitici Oyunlar Gerçekten Faydalı mı?

 

Çağımızda yaşanan dijital devrim, çocukların oyun oynama alışkanlıklarında değişime ve internet ortamındaki oyunlara ilginin artmasına neden olmuştur. Flynn etkisi denilen iq testi sonuçlarının nesilden nesle artmasına neden olarak, çocukların büyüme sürecinde dijital dünya ile tanışması etkili bir neden olarak kabul edilmektedir 6-13 yaş arasındaki çocukların %56’sının bilgisayarı, oyun oynamak için kullandıkları belirlenmiştir. Çocukların bilgisayar ile geçen zamanının büyük bölümünü internet ortamındaki oyunlarla geçirdiğini düşündüğümüzde, flynn etkisinin nedenlerinden bir tanesi olarak internetteki oyunlar düşünülebilmektedir.

 

İnternetteki oyunların çocuklara etkisi açısından araştırmalar yapılmıştır. İlkokul öğrencileriyle yapılan bir araştırmada aşırıya kaçmamak kaydıyla eğitici bilgisayar oyunları oynayan çocuklarda belirli bilişsel alanlarda pozitif ve doğrudan ilişki tespit edilmiştir. Eğitici bilgisayar oyunu oynayan ilkokul çocuklarında davranışı planlama, programlama, kontrol etme, problem çözme stratejileri oluşturma, karar verme, seçimler yapma, sonuçları hesaplama, konsantrasyon, uyanık ve canlı olma ve odaklanma gibi bilişsel becerilerinin, bu tür oyunları hiç oynamayan veya çok fazla oynayan çocuklara göre daha gelişmiş olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, ebeveynlerin çocuklara oyun oynamayı yasaklaması doğru bir yaklaşım şekli olarak kabul edilmez. Bir başka açıdan, ebeveynlerin çocuklara çok fazla oyun oynama izni vermesi, çocukta bağımlılık davranışı geliştirebilir, çocuğun fiziksel aktivitesini kısıtlayabilir ve çocuğun sosyal gelişimini geriletebilmektedir. Bu nedenle, ebeveynlerin oyun oynamaya çok fazla izin vermesi de doğru bir yaklaşım şekli olarak kabul edilmez. Araştırmalar sonucunda doğru yönlendirmeler, doğru oyunların seçilmesi ve doğru zamanın ayrılması halinde internet ortamındaki oyunların yararlı olabileceği vurgulanmıştır. Ailelerin, çocukların oynadıkları oyunların içeriğine ve oyun oynama sürelerine dikkat ederek çocuklarının bilgisayar oyunu oynamalarına izin vermelerinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

 

Bilgisayar oyunlarının insanlık tarihinin en ilgi çekici eğlencelerinden olduğunu düşündüğümüzde; eğitici bilgisayar oyunları, eğlenirken öğrenmek için güzel bir yol olarak kabul edilebilmektedir. İnternet ortamındaki eğitici oyunlar, canlandırma, ses ve sayısız sürprizlerin birleşmesi beynin duyusal bölümünü harekete geçirmektedir ve zihinsel işlevlerin geliştirilmesinde çocuklara yardımcı olmaktadır. Eğitsel oyun seçilirken olumlu etkilerin artması için çocuğun yaşına uygun olup olmadığı gözetilmelidir. Çocuğun seviyesine uygun olmayan oyunlar çocukta başarısızlık duygusunu uyandırabilir, özgüvenini sarsabilmektedir ve oyun oynama davranışında geri çekilmesine neden olabilmektedir.

 

 

Kaynakça

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/2866/4-%20L%c4%b0TERAT%c3%9cR.pdf?sequence=1&isAllowed=y