Bayan Değil Kadın Demenin Önemi

Bayan ile kadın arasındaki farkın ve neden bayan değil kadın demenin önemli olduğunun arkasında aslında öncelikle cinsiyet ve hitap biçimleri gibi noktalar bulunmaktadır.

Bayan Değil Kadın Demenin Önemi

Bayan Değil Kadın Demenin Önemi

Son yıllarda Türkiye'de kadınlar arasında çok önemli bir olgu olarak görülmesi ile birlikte bayan ifadesi kabul edilmeyen bir ifade haline gelmiştir. Günümüzde birçok kadın kendilerine bayan denilmesine karşı çıkmakta ve bu kelimenin kullanılmasını katiyen kabul etmemektedir. Bu durumun altında da aslında çok ince ve önemli noktalar bulunmaktadır.

Bayan ile kadın arasındaki farkın ve neden bayan değil kadın demenin önemli olduğunun arkasında aslında öncelikle cinsiyet ve hitap biçimleri gibi noktalar bulunmaktadır. Temel olarak insanlarda cinsiyet tanımlaması yapılırken kadın ve erkek kelimeleri kullanılırken, hitap biçimlerinde de bay ve bayan kelimeleri çağlar boyunca kullanıla gelmiştir. Ancak çok uzun zamanlar boyunca bir kibar hitap şekli olarak bayan kelimesi kullanılsa da bugün çoğu ortamda kabul görmemektedir.

Bayan İfadesi Kibarlıktan Mı Niyetten Mi Doğuyor?

Toplum içerisinde bayan ifadesi her zaman bir kibarlık ve iyi niyet göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle halen bayan demek bir kibarlık olarak kabul edildiği için kadın demek birçok kişiye kaba gelmektedir. Son yıllarda toplum felsefi ve sosyolojik araştırmaları sonucunda kibarlık olarak kabul edilen bayan kelimesinin aslında kadının cinsel kimliğinden uzak tutulması için bay kelimesinden türetildiğini kabul etmeye başlamıştır.

Günümüzde kibarlık açısından olsa dahi bir bireye kadın yerine bayan denilmesi birçok kesim tarafından artık kabul edilmemektedir. Bu durumda da kadın kelimesinin bayan yerine kullanılmasının kabı olması inanışının da yıkılması gerektiğine inanılmaktadır. Çünkü kibarlık açısından erkek kelimesine bay kullanılmasıyla incelik elde edildiği düşünülürken, aslında erkek kelimesi de herhangi bir kaba durum ortaya çıkarmamaktadır.

Kadın-Bayan İkileminde Dil Ve Düşünce Etkisi

Toplumda birçok noktada örneğin umumi tuvaletlerde Bayan/Bay(Erkek) ayrımları yapılmasında kadın ifadesinin kullanılmamasında da aslında dil ve düşünce ilişkisi de önemli bir yere sahiptir. Dilin düşünceleri dışa vurmada kullanılan araç olduğu düşünüldüğünde de çok eski zamanlardan bu yana toplumumuzda da kadına ayrı bakılması ve kadın erkek arasındaki eşitsizliği ifade etmeye çalışması açısından kadın için bayan kelimesi türetilmiştir.

Genel olarak bakıldığında cinsiyet ayrım ifadeleri kullanılırken bayan yerine kadın ifadesinin kullanılması, artık dile yerleşmesi gereken bir yere sahiptir. Çünkü kadın kelimesinin kullanılmasıyla cinsiyetçi ifadeler ortaya çıkarıldığı düşüncesinden vazgeçilmesi gerekmektedir. Kadının toplumda güçlü ve erkek ile eşit bir yere sahip olabilmesi açısından da kadın ifadesinin kullanılması artık dile yerleşmesi gereken bir durum olarak kabul edilmektedir.