Fiber İnternet Nedir ve Hızlı Çalışmasının Nedeni Nedir ?

Fiber internet uzun yıllardır hizmet veren ve en hızlı kablolu internetler arasında sayılıyor. Genellikle pahalı olması ile bilinen fiber internet yüksek fiyatları ile oldukça hızlı internet seçenekleri sunuyor. Fiber internetin diğer internetlere göre daha hızlı olmasının nedeni ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Fiber İnternet Nedir ve Hızlı Çalışmasının Nedeni Nedir ?

Fiber internet uzun yıllardır hizmet veren ve en hızlı kablolu internetler arasında sayılıyor. Genellikle pahalı olması ile bilinen fiber internet yüksek fiyatları ile oldukça hızlı internet seçenekleri sunuyor. Fiber internetin diğer internetlere göre daha hızlı olmasının nedeni ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

2010 yılından sonra fiber internet özellikle ülkemizde giderek yaygınlaşmaya başladı. Ülkemizde bu durum biraz geç kalmış olsa da şimdilerde her geçen gün daha da yaygınlaşmaya devam ediyor. İletişim konusunda yeni veri hedefleyen fiber kablolar ile birlikte hızlı bir internet kullanımı söz konusu oluyor.

Neredeyse dünya çapında yeni bir nitelendirme deneyen fiber internet oldukça kalitelidir.  Fiber internet Oldukça hızlı seçenekler sunmasına rağmen rakipleri de aynı güçlülüğünü korumaya devam ediyor.

Fiber İnternet Nedir? 

Fiber internet, 940 mbps hızına ulaşma ile büyük bir potansiyele sahip olan kablolu ağ bağlantısıdır. Fiber optik ana Yapı kabloları bu bağlantının temelini oluşturuyor. Neredeyse ışık hızının %70’ine gelen bir hızla beraber veri tabanı sistemini sunuyorlar.

Bu yüzden de fiber optik kabloları oldukça işlevli ve hızlıdır. Fiber kablolar olumsuz hava şartlarından en az etkilenen kablo türü olduğu için uzun vade deforme olmadan Sorunsuz şekilde kullanımı mümkündür.  Ayrıca elektriksel direnme durumuna karşı çok daha dayanıklıdır.  Fiber kablolar ve fiber internet yüksek bir teknoloji ile sağlandığı için sınırsız olma durumu da mevcuttur. Fakat sunulan 100 Mbps durumu ile bu durum kısıtlanabiliyor.

Fiber İnternet Nasıl Çalışıyor

Fiber internet, olarak bakır kablolardan ne şekilde ayrılıyor. Çünkü elektrik yerine özellikle Işık şeklinde iletmesi fiber kabloların önemli bir özelliğidir. Fiber Optik Trunk kabloları ile internetin en iyi şekilde ulaşılması sağlanır.

Fiber İnternetin Hızlı Olmasının Nedeni

Fiber internet normal internetlere göre çok daha hızlıdır. Nedeni ise fiber kablolarının yüzlerce iletken kablolardan oluşuyor olmasından kaynaklıdır. Yüzlerce kablolar Işık formunda internete çok daha hızlı bir şekilde iletir. Elektrik formunda iletmediği için de çok daha dayanıklı ve bütün hava şartlarının etkilenmeyecek şekilde kullanımı mümkün olur.