Otizm Nedir, Belirtileri Nelerdir ?

Otizm Nedir, Belirtileri Nelerdir ?

Otizm Nedir, Belirtileri Nelerdir ?

   Nasıl oluştuğu, oluşmasına sebep etkenlerin bilinmediği bir durumdur. Genetik olduğu düşünülmekle birlikte, kadınlarda erkeklere nazaran daha az görülür. Otizm sadece zekâ geriliği olarak düşünülse de aslında üstün zekaya sahip bireylerde otizmli  olarak kabul edilir.  Otizmli bireylerin yüksek çoğunluğunda zekâ geriliği görülmektedir.

 Belirtiler

·       Otizmli bireyler göz temasından kaçmalarının yanı sıra isimleri ile seslenildiğinde tepki vermeme durumu otizmin  önemli belirtilerindendir.

·       Çok hareketli olmalarının yanı sıra hareketsiz olabilirler.

·       İlgileri İnsanlardan ziyade cansız varlıklar üzerinedir.

·       Konuşma bozukluğu vardır.

·       Belli bir nesneye odaklanıp onu izleyebilirler.

·       Sürekli temastan hoşlanırlar.

·       Sallanma, el çırpma gibi tekrarlayan hareketleri yaparlar.

·       Farklı oyunlar yerine tek bir oyunu sürekli olarak oynarlar.

 

Tanı Ve Tedavi

    Erken teşhis bu özel durumu yaşayan aileler için çok önemlidir. Tanı herhangi bir röntgen, mr, kan testi gibi somut testler ile öğrenilmez. Psikologlar tarafından yapılan çeşitli uygulanalı testler sonucunda ortaya çıkar. Erken tanı sonucunda ilerleme yavaşlatılabilir.